Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua Doanh nghiệp II ký kết giao ước thi đua năm 2018 
09/03/2018 
 

         Ngày 06 tháng 3 năm 2018, tại Công ty Điện lực Ninh Thuận, Khối thi đua Doanh nghiệp II gồm các Công ty: Điện lực, Bia Sài Gòn, May Tiến Thuận, Đường sắt Thuận Hải, Du lịch Sài Gòn-Ninh Chữ, Lương thực Nam Trung bộ, Xăng dầu, Bưu điện và Viễn thông Ninh Thuận tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Qua đó, để phong trào thi đua thiết thực từ cơ sở nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các đơn vị trong Khối thi đua ký kết giao ước thực hiện các nhiệm vụ sau: Bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đơn vị; Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và địa phương phát động; Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; Phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoach sản xuất kinh doanh, mang lại lợi nhuận cao, nộp ngân sách trên 700 tỉ đồng cho tỉnh Ninh Thuận năm 2018.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tại buổi lễ ký kết giao ước thi đua
Phạm Thái Hùng, Ban Thi đua - Khen thưởng 
Liên kết website