Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
14/04/2020 
 

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, để động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh;

Ngày 07/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1160/UBND-VXNV chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không chỉ thực hiện khen thưởng sau khi kết thúc việc phòng chống dịch bệnh - đặc biệt quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; các tập thể, cá nhân ở địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp. Chủ động khen thưởng đột xuất theo thẩm quyền và tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân có thành tích để động viên, khích lệ; đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc - đóng góp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh hoặc thành tích có phạm vi ảnh hưởng sâu rộng - góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, kịp thời xem xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.
Đính kèm: 1160 UB.pdf

Trương Văn Phong, Phòng QLNS 
Liên kết website