Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Khảo sát nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực QLNN về nông nghiệp đối với Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường xã. 
27/04/2020 
 
Nội dung: 1245.pdf
 
Liên kết website