Thanh tra
Thanh tra
Khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Nội vụ 
21/12/2017 
 

       Sáng ngày 07/12/2017, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Nội vụ đối với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm bổ sung lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ và nâng cao khả năng tổ chức, chỉ đạo thực hiện trong công tác thanh tra, kiểm tra cho đội ngũ công chức ngành Nội vụ. Đồng thời, cũng là dịp để công chức thanh tra ngành Nội vụ có điều kiện giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh tra, kiểm tra.
          Tham dự Hội nghị gồm có: Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ; lãnh đạo Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện lãnh đạo, công chức thanh tra Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Description: https://moha.gov.vn/DATA/IMAGES/2017/12/Thanhtra/anh%201.jpg

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại Hội nghị

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết: trước đây, nội dung tập huấn chủ yếu là giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới và một số điểm cần lưu ý mà chưa có nội dung tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Nội vụ. Do đó, đợt tập huấn này sẽ tập trung vào việc hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Nội vụ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành Nội vụ.

Description: C:\Users\Loc\Desktop\DANG TIN\TTBNV2.jpg

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân xác định vấn đề trọng tâm năm 2017 của ngành Nội vụ là tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản để chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành Nội vụ. Đây là năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; do đó, thanh tra chuyên ngành Nội vụ không thể đứng ngoài cuộc.

         Trong thời gian tới, công tác thanh tra cần phải đạt được hai mục đích: Giúp cơ sở nắm bắt, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và phát hiện những vấn đề bất hợp lý trong các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

         Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung lắng nghe, tích cực trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế tại địa phương trong công tác thanh tra; đồng thời, đưa ra những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung các quy định về thanh tra chuyên ngành Nội vụ cho phù hợp với tình hình thực tế./.  

(Ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ).

Thanh Khiết-Thanh tra Sở 
Liên kết website