Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã năm 2019 
30/10/2019 
 

Ngày 28/10/2019, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã năm 2019;

Đến dự có Đại tá Huỳnh Cầm, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II; các đồng chí là lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và 120 học viên đến từ các đơn vị Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức theo Kế hoạch số 38/KH-BCA-X02 ngày 15/02/2019 của Bộ Công an về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn giai đoạn 2019-2020 và Quyết định số 263/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ban Cán sự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công an chính quy

đảm nhiệm các chức danh Công an xã năm 2019

      Qua lớp học, các học viên sẽ được nghiên cứu 15 chuyên đề nghiệp vụ và được tiếp cận, nắm bắt những vấn đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, những quy định về tổ chức và hoạt động của Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã và quy trình xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa bàn được phân công phụ trách, nhằm thực hiện tốt phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”./. 
Trương Văn Phong (Phòng QLNS - Sở Nội vụ) 
Liên kết website