Công tác thanh niên
Công tác thanh niên
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020. 
07/05/2014 
 

Ngày 26/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể như: tổ chức tuyển chọn; bồi dưỡng cho Đội viên trước khi bố trí về xã; tổ chức đưa các Đội viên về xã công tác; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Đề án; sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án…với lộ trình thời gian và giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu và đúng tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra.

Đính kèm Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh (file PDF).
 
Tin đã đưa
(30/10)
(10/10)
(03/03)
(03/03)
(27/01)
(26/01)
(13/11)
(14/10)
(22/08)
(08/07)

Liên kết website