Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 
19/05/2020 
 

Ngày 13/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1712/KH-UBND về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 (Kế hoạch). Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng.

+ Kêu gọi sự chung tay góp sức của toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình; vận động xã hội nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

+ Tăng cướng các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; hỗ trợ giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em tiếp cận các dịch vụ về y tế, pháp lý bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, nhất là bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

+ Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa và xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; trách nhiệm phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Yêu cầu: Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/02/2020 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 phù hợp, hiệu quả và đảm bảo đúng quy định.

          Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh./.
Đính kèm: KHUB.1712.pdf
Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website