Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm học 2019-2020 
08/03/2020 
 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh; ngày 11/02/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh Ninh thuận năm học 2019-2020;

Theo đó, yêu cầu và điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp được quy định:

- Yêu cầu: Việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, theo đúng Nội quy, Quy chế tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

- Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

+ Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp đăng ký thăng hạng và được cấp có thẩm quyền thống nhất, cử tham gia;

+ Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng; có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

+ Có đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp đăng ký thăng hạng tương ứng - Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ./.
Đính kèm: KHUB332_signed.pdf

Thu Hiền - Phòng QLNS 
Liên kết website