Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa-nghệ thuật mừng Đảng-mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 
12/01/2021 
 

Ngày 07/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về tổ chức các hoạt động văn hóa-nghệ thuật mừng Đảng-mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định: 

- Mục đích:

+ Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2021, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; hướng tới Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021).

+ Thông qua tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp vào thời khắc giao thừa và những ngày đầu năm mới trong Nhân dân chào mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

- Yêu cầu:

+ Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới, vườn hoa Xuân, thi và trưng bày cây cảnh, bắn pháo hoa phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng nội dung, giá trị nghệ thuật; thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, tránh ùn tắt giao thông, tổ chức tốt việc đón tiếp đại biểu và Nhân dân tham dự.

+ Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương liên quan đến việc triển khai xây dựng và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và du khách được xem biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động khác.

+ Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình mới.

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao- xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh về kết quả hoạt động theo quy định./.
Đính kèm: 57 KHUB.pdf

Ánh Sương, Thanh tra Sở 
Liên kết website