Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 
16/01/2020 
 

Thực hiện Chương trình hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; ngày 09/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 (Kế hoạch)- theo đó mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích

+ Tiếp tục phát động, tuyên truyền sâu rộng và kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận .

+ Tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong toàn tỉnh vào những ngày đầu xuân Canh Tý năm 2020, làm tiền đề cho sự phát triển của tỉnh nhà trong năm mới.

- Yêu cầu

+ Toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào ngày 08/02/2020 (Nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Canh Tý) gắn với các hoạt động ra quân trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, các tuyến đường, khu dân cư.

+ Lễ phát động phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; mang tính tuyên truyền, giáo dục cao, đạt hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội.

         Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Đính kèm: KHUB 65 (tet trong cay).pdf
Trần Đức Lực- Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website