Công tác thanh niên
Công tác thanh niên
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 07 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 
15/05/2013 
 
Ngày 06/5/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1916/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 07 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005. Theo đó, việc tổng kết nhằm đánh giá kết quả 07 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh để khẳng định những tác động tích cực, hiệu quả của các chính sách và các quy định của Luật Thanh niên đối với sự phát triển của thanh niên trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập của Luật Thanh niên để làm cơ sở kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên trong thời gian tới. Dự kiến Hội nghị tổ chức trong tháng 6 năm 2013./.
                                                                                                               P. CTTN
File đính kèm: KE HOACH TO CHUC HOI NGHI TONG KET LUAT THANH NIEN.doc
 
Tin đã đưa
(22/08)
(22/08)
(20/08)
(14/08)
(09/07)
(08/07)
(27/06)
(26/05)
(14/05)
(14/05)

Liên kết website