Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 
23/07/2020 
 

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2527/KH-UBND Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận năm 2020; qua đó động viên tinh thần, khuyến khích người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong công tác vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

+ Là dịp người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gặp gỡ lãnh đạo các cấp của tỉnh; tạo điều kiện cho người có uy tín bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Yêu cầu:

+ Việc tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

+ Người có uy tín được lựa chọn biểu dương, khen thưởng phải là những điển hình tiêu biểu, có ảnh hưởng tích cực, tác động lan tỏa tại địa phương.

      Ngoài ra, Kế hoạch quy định về nội dung, thành phần tham dự Hội nghị; đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn được UBND tỉnh tặng Bằng khen./.
Đính kèm: KHUB2527_signed.pdf
Thu Hiền - Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa

Liên kết website