Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch thi tuyển chức danh Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y 
30/11/2018 
 

Ngày 19/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4970/KH-UBND về việc thi tuyển chức danh Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y trực thuộc Sở Y tế;

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi tuyển đối với 03 chức danh (trong 02 đợt) và đối tượng dự thi, cụ thể như sau:

1. Đợt 1: Chức danh Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y.

2. Đợt 2: 02 chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y (trong đó, 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác giám định y khoa và 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác giám định pháp y).

3. Đối tượng dự thi:

- Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

- Công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị có chức danh thi tuyển hoặc tại các cơ quan, đơn vị khác trong cùng ngành, lĩnh vực, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và  trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

         - Công chức, viên chức không trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển) được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề cử tham gia thi tuyển./.
Đính kèm: KHUB4970_signed.pdf
Thu Hiền, Phòng Quản lý nhân sự 
Liên kết website