Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế 
10/12/2018 
 

Ngày 03/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 5207/KH-UBND về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế;

Theo đó, đối tượng dự thi bao gồm:

- Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

- Công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị có chức danh thi tuyển hoặc tại các cơ quan, đơn vị khác trong cùng ngành, lĩnh vực, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và  trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

         - Công chức, viên chức không trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển) được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề cử tham gia thi tuyển./.
Đính kèm: KHUB5207_signed.pdf
Thu Hiền, Phòng Quản lý nhân sự 
Liên kết website