Thanh tra Sở
Thanh tra Sở
Kế hoạch thanh tra Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận 
21/06/2013 
 
 
Liên kết website