Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2020 
25/02/2020 
 

Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2020, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Ngày 06/02/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 288/KH-UBND phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2020.

        Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, điều hành trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đính kèm: KHUB288_signed.pdf


Chí Huyên, Phòng TCBM 
Tin đã đưa
(01/06)
(20/01)
(23/12)
(12/12)
(04/12)
(29/11)
(29/11)
(29/11)
(04/11)
(04/11)

Liên kết website