Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
28/05/2020 
 

Ngày 22/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 746/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước năm 2020 (Quyết định) với mục đích và yêu cầu của việc khảo sát như sau:

- Mục đích:

+ Xác định tỷ lệ hài lòng của người dân về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước năm 2020. Khảo sát, ghi nhận ý kiến đánh giá, nhận xét cũng như sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước khi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên bệnh viện.

+ Thông qua việc khảo sát, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước ghi nhận những nhận xét, đánh giá cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân để có những biện pháp cải tiến, khắc phục nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

+ Phát huy tinh thần dân chủ, quyền kiểm tra, giám sát của người dân đối với sự phục vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Yêu cầu:

+ Bảo đảm tính khách quan, trung thực khi tiến hành khảo sát.

+ Kết quả khảo sát phản ánh được những nhận xét, đánh giá cũng như nguyện vọng của người dân đối với sự phục vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian đến hướng tới sự hài lòng của người dân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ để việc khảo sát được tiến hành thuận lợi và đạt kết quả./.
Đính kèm: 746 QĐ UBND_signed.pdf

Ngọc Trinh, Phòng Tổ chức Bộ máy 
Liên kết website