Văn phòng sở
Văn phòng sở
Kế hoạch kiểm tra, sát hạch chất lượng công chức để bố trí vào vị trí việc làm tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Nội vụ Ninh Thuận 
10/07/2018 
 
Nội dung: 2007 KH.pdf2042 TB.pdf
 
Liên kết website