Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch kiểm tra, sát hạch chất lượng công chức để bố trí vào vị trí việc làm tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Nội vụ Ninh Thuận 
10/07/2018 
 
 
Liên kết website