Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018 
15/03/2018 
 

Ngày 08/3/2018, tại Cục Thống kê tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Ninh Thuận, Truyền tải điện Ninh Thuận và Cục Thống kê tỉnh.       

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị tại buổi lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018

Hội nghị đã thông qua Quy chế hoạt động, Kế hoạch của Khối thi đua. Theo đó, năm 2018, với chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”, “Cải cách hành chính”, “Kỷ luật, kỷ cương hành chính”,.... Đặc biệt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018).

        Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã bàn các giải pháp phối hợp tổ chức thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị và ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018./.
Thanh Truyền, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website