Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN THAM MƯU VĂN HÓA-XÃ HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018 
09/03/2018 
 

Ngày 07/3/2018, tại Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, Khối thi đua các cơ quan tham mưu Văn hóa-Xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động-Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Phân hiệu Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh ThuậnTrường Cao đẳng nghề Ninh Thuận.

 Toàn cảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Văn hóa-Xã hội năm 2018

Theo đó, năm 2018, với chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,.... Đặc biệt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018).

       Tại Hội nghị, các đơn vị đã thông qua Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, Quy chế hoạt động, bàn các giải pháp phối kết hợp tổ chức thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị và ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018./.
Thanh Truyền, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website