Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 
26/04/2018 
 

Hiến máu là hành động nhân đạo, là nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ sự hiểu biết, trách nhiệm và lòng nhân ái của con người dành tặng cho các bệnh nhân và cho cộng đồng trong lúc khó khăn, nguy cấp. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” và lòng nhiệt huyết muốn đóng góp cho xã hội, giúp đỡ các bệnh nhân thiếu máu, ngoài việc tích cực tuyên truyền vận động người thân, bạn bè và đồng nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện, các cá nhân là tình nguyện viên và gia đình đã tích cực trong công tác hiến máu và nhiều năm liền tình nguyện hiến trên 20 đơn vị máu.

          Nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu cứu người” của những cá nhân, gia đình tham gia hiến máu tình nguyện; ngày 19/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích hiến máu tình nguyện cho 12 cá nhân và 01 gia đình đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện./.
Đính kèm: QDCT 623_signed.pdf
Như Khoa, Ban Thi đua - Khen thưởng 
Liên kết website