Giới thiệu điển hình tiên tiến
Giới thiệu điển hình tiên tiến
Huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV - năm 2020 
02/07/2020 
 

Ngày 30/6/2020, UBND huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV- năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mẫu Thái Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bác Ái, các phòng, ban có liên quan và 165 điển hình tiên tiến;

Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Bác Ái đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiêu biểu như lĩnh vực kinh tế phát triển, tiềm năng lợi thế được khai thác đúng quy hoạch, tổng giá trị sản xuất đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 152,2%, vượt 4,4% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 17,2 triệu đồng, tăng 72% kế hoạch; các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo đạt hiệu quả; chất lượng giáo dục được nâng lên. Trong phong trào thi đua toàn dân làm kinh tế giỏi có điển hình hội viên nông dân Sằng Quang Dưỡng (thôn Rã Giữa, xã Phước Trung), Pi Năng Chiến (xã Phước Tân); Patâu Axá Thiện (thôn Tà Lọt, xã Phước Hòa). Phong trào thi đua dạy tốt-học tốt có các điển hình: Trường Mẫu giáo Phước Tiến, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phước Bình A…

Về nhiệm vụ và giải pháp phong trào thi đua 05 năm (2020-2025), huyện Bác Ái  đề ra một số chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh: tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 12% trở lên; thu nhập đầu người 30 triệu đồng;  tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 04%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 50%. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với thi đua đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  


Description: C:\Users\PHONG\Documents\Downloads\IMG_1610.jpg


Đồng chí Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái (đứng thứ 5 từ phải qua)

 tặng Giấy khen cho các điển hình tiến tiến

          Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái tặng Giấy khen cho 17 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020./.

Trương Văn Phong, Phòng QLNS 
Liên kết website