Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ 
19/09/2019 
 

          Ngày 11/9/2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 947/VTLTNN-TCCB về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ.

          Theo đó, người lao động “Trực tiếp làm hoạt động lưu trữ tại kho, phòng kho lưu trữ, xưởng kỹ thuật bảo quản” được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo Mức 1: 10.000 đồng.

          Việc tổ chức bồi dưỡng hiện vật phải đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 3, Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại./.
Đính kèm: CV hướng dẫn chế độ bồi dưỡng.pdf
Thái Hùng, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website