Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Hướng dẫn xây dựng Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh 
11/06/2018 
 
 
Tin đã đưa
(20/01)
(23/12)
(12/12)
(04/12)
(29/11)
(29/11)
(29/11)
(04/11)
(04/11)
(31/10)

Liên kết website