Thanh tra
Thanh tra
Họp tư vấn sửa đổi nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 
04/03/2020 
 

Ngày 20/02/2020, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ họp lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về việc sửa đổi nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

​                   Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế thuộc Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi nội dung tại một số điều, khoản của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 75/2012/NĐ-CP và một số nội dung cần làm rõ liên quan đến thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước; việc lấy chữ ký của người làm chứng, quy định về hình thức kỷ luật.

Tại cuộc họp, có nhiều ý kiến thảo luận làm rõ hơn nội dung liên quan đến thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh yêu cầu Vụ Pháp chế tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các nội dung của dự thảo và báo cáo, tham mưu trình Chính phủ thông qua./. 

(Một số nội dung và hình ảnh sưu tầm từ Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ) 
Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra     
Liên kết website