Tôn giáo
Tôn giáo
Hội thánh Truyền giáo Cao đài phong phẩm chức sắc 
18/08/2021 
 

Ghi nhận quá trình tu dưỡng, rèn luyện trong quá trình hành đạo và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Hội thánh Truyền giáo Cao đài. Ngày 25/7/2021, Hội thánh Truyền giáo Cao đài có Thông báo số 71/HT-HC phong phẩm chức sắc Cao đài tại tỉnh Ninh Thuận: Từ phẩm vị Chánh Trị sự lên phẩm vị Lễ sanh cho ông Trần Văn Sinh, sinh năm 1954, thường trú tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

  Việc Hội thánh Truyền giáo Cao đài phong phẩm chức sắc cho ông Trần Văn Sinh nêu trên đã thực hiện đúng quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo./.
Đính kèm: Van-ban-so-71.HT-HC.pdf
Kim Thủy- Phòng Tôn giáo 
Liên kết website