Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Hội nghị trực tuyến tổng kết Công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh 
21/08/2020 
 

Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh chủ trì Hội nghị, cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và 65 xã, phường, thị trấn tại 7 điểm cầu huyện, thành phố.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\hoi nghi CCHC (5).JPG

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (người ngồi bên phải)
chủ trì Hội nghị tổng kết Công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh- UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ đến các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện.

Trong 10 năm qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước - theo lộ trình chung của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020. Tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với quy định hành chính; cập nhật, công bố, công khai TTHC theo quy định của Chính phủ. Trong năm 2019, UBND tỉnh đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; theo đó 18 Sở, ngành tiếp nhận TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - đã tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; qua đó đã đổi mới cách thức giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị và phục vụ người dân, doanh nghiệp; đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu, lưu trữ hồ sơ, giải quyết công việc trên văn phòng điện tử được dễ dàng, khoa học, rút ngắn thời gian xử lý văn bản, tạo thuận lợi hơn đối với người dân, doanh nghiệp.

Kết quả qua 10 năm thực hiện mạnh mẽ công tác CCHC (2011-2020) đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, tiến tới xây dựng một nền hành chính chính quy, hiện đại; cải thiện môi trường đầu tư, mang lại sự hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp; góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Ninh Thuận vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\chủ tịch trao bằng khen (2).JPG

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính

          Nhân dịp Hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 19 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011- 2020./.

Thu Hiền - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website