Thanh tra
Thanh tra
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra 
21/01/2021 
 

Description: https://thanhtra.gov.vn/documents/20181/6359505/4..jpg/e49e9ed4-bd46-4fc1-b08c-0f18a4727613?t=1610448721637

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 12/01/2021, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng nhiều lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương cũng đến dự Hội nghị. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh; đại diện lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016-2020, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra đã có những đóng góp nhất định vào kết quả chung của cả nước, thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nổi bật là:

Công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã chủ động, tích cực trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; chú trọng công tác xây dựng Ngành, nhất là quan tâm nâng cao đạo đức công vụ, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, công tác thi đua khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thanh tra nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả toàn diện đạt được của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thủ tướng cũng chỉ rõ mặt còn hạn chế như: Một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; vẫn còn tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; việc xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm so với kế hoạch.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành Thanh tra và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn trong thời gian đến./.

(Ảnhmột số nội dung sưu tầm từ Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)
Nguyễn Kiều Vinh – Phòng Thanh tra 
Liên kết website