Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 
17/01/2019 
 

Ngày 10/01/2019, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và Điểu K’ré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận; Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Cao Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và cấp ủy các huyện, thành phố.

Description: http://images1.baoninhthuan.com.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/tbtdaduyet/tructuyen-dasnvan-1-2019-01-10-18-09.jpg

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta

Theo báo cáo tổng kết công tác dân vận, trong năm 2018 dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường, chỉ đạo triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương kết quả công tác dân vận đã đạt được trong năm qua, đánh giá “Năm dân vận chính quyền” 2018 đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2018, quốc phòng - an ninh được tăng cường, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, đời sống của Nhân dân được nâng lên. Về nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng nhấn mạnh công tác dân vận mà trước hết là công tác dân vận chính quyền phải được đẩy mạnh, cán bộ các cấp phải tận tụy và nêu gương trước dân; các cấp chính quyền cần phải tập trung giải quyết, xử lý các vấn đề bức xúc, lo lắng, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; đặc biệt cần chú trọng phối hợp thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2019 theo Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và tiến hành đối thoại với Nhân dân.

(Hình ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Báo Ninh Thuận)

Nhật Đạc – Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website