Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 
25/03/2021 
 

Chiều ngày 18/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành phố tham dự tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận và các thành viên Ban Chỉ đạo cùng tham dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch

UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo

tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận

 

Trong 10 năm qua, công tác CCHC đã được triển khai đồng bộ trên tất cả 06 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh kết quả CCHC trong 10 năm qua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước và nêu rõ một số nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới là: Thứ nhất, thực hiện chiến lược số hóa với cơ sở dữ liệu dân cư tốt hơn. Tăng cường kiểm tra giám sát xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm, tăng cường tính công khai minh bạch để công tác CCHC sát cơ sở, sát người dân, phục vụ người dân tốt hơn, “làm sao tiếng kêu của người dân, của doanh nghiệp ít đi”. Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật, trong đó chủ yếu là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế về tổ chức hoạt động của nền kinh tế nhà nước. Thứ ba, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, “làm sao việc giải quyết thủ tục của cơ quan Nhà nước ít tiếp xúc với người được giải quyết công việc để chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, công khai, minh bạch”. Thứ tư, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Thứ năm, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và cần được làm tốt hơn. Thứ sáu, tiếp tục đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Thứ bảy, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc, thay đổi căn bản phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý sang điện tử và dựa trên dữ liệu số; thực hiện chuyển đổi số quốc gia và xây dựng bộ máy hành chính nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số giữ vững ổn định kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế./.

(Một số nội dung sưu tầm từ Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ)
Thu Hiền-Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website