Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Hội nghị trực tuyến phân tích chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2017 và sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 
09/07/2018 
 

Chiều ngày 26/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến phân tích các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2017 và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính và việc thực hiện các giải pháp nâng cao các Chỉ số của tỉnh trong thời gian tới. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,  lãnh đạo các huyện, thành ủy và UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2017, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt tỷ lệ 76.99 điểm, xếp vị thứ 35/63 tỉnh, thành phố tăng 0.87 điểm nhưng giảm 16 bậc so với năm 2016; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đạt 36,93 điểm, xếp vị trí thứ 30 toàn quốc, giảm 0,8 điểm và giảm 13 bậc so với năm 2016; Chỉ số  hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đạt 82.44%, xếp vị thứ 23/63 tỉnh, thành phố. 

Đối với công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2018, đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước đã hoàn thành cơ bản Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2018 đã đề ra (hoàn thành 38/38 nhiệm vụ); qua đó đã hoàn thành 38/47 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 63.8%) - theo Kế hoạch năm 2018 của tỉnh.

Toàn cảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, phân tích những nội dung tồn tại, hạn chế; nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2017 và việc triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018; trên cơ sở đó đã đề xuất một số giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược, không chỉ liên quan đến một ngành, một cấp hoặc chỉ của bộ máy hành chính Nhà nước mà còn liên quan đến cả hệ thống chính trị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo một số giải pháp quyết liệt trong việc triển khai công tác cải cách hành chính thời gian đến; trong đó cần nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến; khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua. Đối với những tồn tại, hạn chế thuộc nguyên nhân chủ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan; trên cơ sở đó đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và xây dựng kế hoạch khắc phục, báo cáo tiến độ khắc phục về Sở Nội vụ theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp cần phải tập trung nhiều hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với công tác cải cách hành chính, cần quan tâm đầu tư về nhân lực, điều kiện vật chất cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó góp phần nâng cao kết quả xếp hạng các Chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính “liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ”, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra./.

(Ảnh và một số nội dung sưu tầm trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh)
Chí Huyên, Phòng Cải cách hành chính 
Tin đã đưa
(25/01)
(30/06)
(27/03)
(18/10)
(29/09)
(28/09)
(27/09)
(06/09)
(01/09)
(18/08)

Liên kết website