Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS và ICT năm 2020 
20/07/2021 
 

Sáng ngày 14/7/2021, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận chủ trì Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX (Cải cách hành chính), PAPI (Hiệu quả quản trị và hành chính), SIPAS (Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước), ICT Index (Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin) và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2020. Cùng tham dự, có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Lê Huyền; lãnh đạo các Sở, ngành và 7 điểm cầu của các huyện, thành phố.

Năm 2020, Chỉ số ICT Index xếp vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành trên cả nước, tăng 04 bậc so với năm 2019 và 11 bậc so với năm 2018; chỉ số SIPAS, đạt 85,17%, tăng tỷ lệ 4,13% so với năm 2019 (đạt mục tiêu đến năm 2020 trên 80% theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy), xếp vị thứ 32/63 tỉnh, thành phố, tăng 17 bậc so với năm 2019, xếp vị thứ 8/14 tỉnh loại III, xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ; chỉ số PAPI đạt 40,746/80 điểm, xếp vị thứ 58/63 tỉnh, thành phố (giảm 2,514 điểm, giảm 21 bậc so với năm 2019) thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất;

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung phân tích sâu đánh giá nguyên nhân đạt và chưa đạt về thứ hạng các chỉ số; phân tích các chỉ số thành phần còn đứng ở thứ hạng thấp để tìm giải pháp khắc phục. Theo đó, các Sở, ngành, địa phương đã cam kết sẽ rà soát, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, khắc phục tồn tại để nâng kết quả Chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI, ICT của tỉnh trong năm 2021.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả đánh giá các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, ICT thể hiện sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo giá trị. Tuy nhiên, qua kết quả tổng hợp, phân tích cho thấy nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm, tìm biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Do đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ quan, đơn vị; quan tâm đầu tư về nhân lực, điều kiện vật chất cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính; qua đó góp phần nâng cao, duy trì bền vững kết quả xếp hạng Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT INDEX của tỉnh; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra./.

(Ảnh và một số nội dung sưu tầm tại Báo Ninh Thuận)
Thu Hiền - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website