Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 
25/12/2017 
 

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, toàn thể Đảng viên và các quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

           Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Hội nghị đã thảo luận thống nhất một số nội dung để hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, đồng thời đóng góp nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.

           Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, ghi nhận những thành tích đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 của toàn Đảng bộ Sở. Đồng chí yêu cầu tất cả đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các phòng, ban cần thực hiện tính “nêu gương”, phát huy những mặt đã đạt được, phấn đấu khắc phục những mặt còn hạn chế; căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực, đề ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đảm bảo các Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Sở Nội vụ tiếp tục đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” năm 2018.

            Tại Hội nghị, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017 cho: 02 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; 06 Đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 03 Chi bộ và 09 Đảng viên có thành tích “đặc biệt xuất sắc” trên từng lĩnh vực.

 

Đ/c Châu Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ trao Giấy khen cho các đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017

Văn phòng Đảng ủy Sở Nội vụ 
Liên kết website