Thanh tra
Thanh tra
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng 
12/07/2018 
 

Ngày 25/6/2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng. Tham dự Hội nghị, gồm có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng chủ trì; các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Trung ương Đảng; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy…

Description: pctnimg_6187-09_39_53_297.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng là kiểm điểm kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. Hội nghị nhìn lại hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 5 năm qua; công tác phòng, chống tham nhũng từ sau Hội nghị toàn quốc tháng 5/2014 đến nay, đã làm được những công việc, có bước tiến gì, còn hạn chế, khó khăn, khuyết điểm và rút ra kinh nghiệm gì, sắp tới làm sao để không chỉ duy trì, mà còn đẩy mạnh cuộc chiến chống giặc nội xâm đang ở giai đoạn hết sức quan trọng, quyết liệt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị không chỉ động viên, khích lệ tinh thần, mà bàn những công việc thiết thực, cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà nhân dân hết sức quan tâm, hy vọng và chờ đợi, “cuộc chiến” này còn nhiều khó khăn, phức tạp, lâu dài, đầy khó khăn thử thách, mong rằng sau Hội nghị này sẽ có những bước chuyển biến mới, mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn./.

 (Ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)./.
Nguyễn Kiều Vinh, Thanh tra Sở. 
Liên kết website