Thanh tra
Thanh tra
Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
10/07/2019 
 

Ngày 27/6/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chủ trì tại điểm cầu Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng.

Description: http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/nh%20bi%20vit%20012019%20%20062019/IMG_1621.JPG

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Chỉ thị chỉ ra 5 nguyên nhân dẫn đến nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và 04 giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện.

Tại hội nghị tham luận của các Bộ, ngành, địa phương đều bày tỏ sự quyết tâm, đồng lòng, cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đã bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề, nêu thêm một số kinh nghiệm hay, cách làm tốt và đề xuất những biện pháp cấp thiết để có thể khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương.​

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình mong rằng trong thời gian tới đây, cùng với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi người dân, doanh nghiệp sẽ cùng quyết tâm, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, nội dung yêu cầu của Chỉ thị ở tất cả các cấp, các ngành một cách nghiêm túc, thực chất và đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc./.

(Ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)
Nguyễn Kiều Vinh – Phòng Thanh tra  
Liên kết website