Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 
30/07/2018 
 

         Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Sở Nội vụ Ninh Thuận tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng và ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức Sở Nội vụ.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018

          Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; trong 6 tháng đầu năm 2018 ngành Nội vụ đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch và bám sát chương trình, mục tiêu, kế hoạch, công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong toàn ngành trên địa bàn tỉnh. Đã phát huy tính chủ động, tích cực trong việc phối hợp nội bộ ngành và các ngành liên quan tạo được sự đồng thuận, thống nhất, hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, đã thẳng thắn nêu những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đ/c Trần Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá kết quả

công tác xây dựng Đảng và ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018

          Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến góp ý, thảo luận để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo; thẳng thắn nhận định những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2018.

Đ/c Nguyễn Thanh Quý, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ

 phát biểu ý kiến tại Hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao sự nỗ lực của các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với công tác 6 tháng cuối năm, Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở rà soát thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm, không để tồn đọng công việc. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đột phá, Kế hoạch trọng tâm. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong công tác tham mưu. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là nêu gương người đứng đầu. Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác của các đoàn thể, phát động phong trào thể dục, thể thao trong cơ quan. Chấp hành nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật nhà nước, theo Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy. Ngành Nội vụ tiếp tục thực hiện các giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác của ngành; khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực công tác; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức công vụ trong đội ngũ công chức, viên chức, nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đ/c Châu Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Xuân Diệu, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website