Giới thiệu điển hình tiên tiến
Giới thiệu điển hình tiên tiến
Gương “điển hình tiên tiến” của ông Phạm Văn Thể 
10/03/2020 
 

Ông Phạm Văn Thể ở thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc có cuộc sống trải qua nhiều khó khăn. Nhưng với ý chí vươn lên cùng với sự giúp đỡ của những người xung quanh, do vậy khi đã có cuộc sống ổn định ông sẵn lòng giúp đỡ người nghèo khó.

Năm 2002, khi mới lập gia đình, ông không có nhà để ở và phải đi ở nhờ nhà hàng xóm với tinh thần siêng năng cần cù khai hoang, mở đất. Năm 2011 ông được Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc cho vay 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để đầu tư nuôi bò sinh sản và chăm chỉ làm ăn nên đến năm 2014, ông đã xây được nhà ở, kinh tế ổn định. Đến nay, ông đã có trên 1,3 ha đất (trồng măng tây, ớt, cây ăn trái, làm ruộng và chăn nuôi bò) mỗi năm thu nhập khoảng 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

Ông Phạm Văn Thể luôn tâm niệm không chỉ sống cho riêng mình nên khi kinh tế ổn định ông đã hỗ trợ những hộ nghèo trong thôn mượn số tiền 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) không lấy lãi để đầu tư sản xuất, chăn nuôi và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con. Đến nay, những gia đình mà ông giúp đỡ đã vươn lên thoát nghèo, kinh tế dần ổn định.

Ngoài ra, ông Phạm Văn Thể còn thể hiện trách nhiệm với địa phương, cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới- ông đã tự nguyện hiến đất và cùng các hộ dân hiến gần 1 sào đất để mở rộng đường đi; ngoài ra, ông còn hỗ trợ kinh phí để đổ đất nâng cao mặt đường và 12 bóng điện thắp sáng đường nội thôn.

Những việc làm và nghĩa cử cao đẹp của ông Phạm Văn Thể đã, đang và sẽ lan toả trong cộng đồng để học tập, làm theo./.

(Một số nội dung sưu tầm từ Phóng sự Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận)
Đông Xuân, Phòng Thanh tra 
Liên kết website