Giới thiệu điển hình tiên tiến
Giới thiệu điển hình tiên tiến
Gương “Người tốt, việc tốt” hiến đất xây dựng Trường học tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc 
26/04/2019 
 

Năm 2001, Chủ tịch Nước Trần Đức Lương về thăm xã Phước Chiến có tặng cho địa phương một khoản kinh phí để xây dựng Trường Mẫu giáo, Ủy ban nhân dân xã Phước Chiến đã chọn vị trí xây dựng Trường trên thửa đất với diện của gia đình bà Pi Năng Thị Thoi để xây dựng 01 phòng học tại điểm trường Đầu Suối B. Hộ gia đình bà Pi Năng Thị Thoi, cư ngụ tại thôn Đầu Suối B, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc là gia đình người dân tộc thiểu số có đời sống kinh tế vô cùng khó khăn; tuy nhiên, gia đình bà Thoi đã đồng ý hiến tặng cho xã 1.188 m2 đất để xây dựng Trường Mẫu giáo Phước Chiến. Từ năm 2001 đến nay, Trường Mẫu giáo Phước Chiến đã sử dụng diện tích đất nêu trên của gia đình bà Thoi để tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ em tại địa phương;

Hộ gia đình bà Pi Năng Thị Thoi -

 Gương “Người tốt, việc tốt” hiến đất xây dựng Trường học

Năm 2018 - 2019, Trường Mẫu giáo Phước Chiến được Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm đầu tư xây dựng thêm 04 phòng học tại vị trí nêu trên - hộ gia đình bà Pi Năng Thị Thoi tiếp tục đồng ý để nhà trường xây dựng thêm 04 phòng học trên diện tích đất tích 1.188 m2 của gia đình và thống nhất để nhà trường được sử dụng lâu dài;

Trường Mẫu giáo Phước Chiến hiện đang được xây dựng thêm 04 phòng học

Trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình bà Thoi - đã tự nguyện hiến đất để xây phòng học mẫu giáo, tạo điều kiện cho con em địa phương ra lớp học - là tấm gương sáng về đóng góp, xã hội hóa giáo dục tại địa phương và để kịp thời biểu dương, tôn vinh gương “Người tốt, việc tốt”, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến ở cơ sở, góp phần phát triển công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung; ngày 08/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích đóng góp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (hiến đất xây dựng Trường học tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc) đối với hộ gia đình bà Pi Năng Thị Thoi, cư ngụ tại thôn Đầu Suối B, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc./.
Đính kèm: QDUB 541.pdf

Đông Xuân, Phòng QLNS 
Liên kết website