Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Góp ý dự thảo Quyết định công bố quy trình mua sắm tập trung nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước 
29/07/2020 
 
Nội dung: 2149 SNV.pdf
 
Tin đã đưa
(21/09)
(21/09)
(21/09)
(30/08)
(17/08)
(05/05)
(16/03)
(14/01)
(14/01)
(24/12)

Liên kết website