Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Giấy mời họp đánh giá thẩm định phân loại đơn vị hành chính thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hộilúc 14g ngày 18/10/2019 tại Sở Nội vụ 
16/10/2019 
 
Nội dung: 3474 GM.signed.pdf
 
Liên kết website