Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Dự kiến phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2019 
12/10/2018 
 
 
Tin đã đưa
(09/10)
(13/09)
(12/09)
(06/09)
(06/09)
(05/09)
(27/08)
(17/08)
(17/07)
(11/07)

Liên kết website