Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Điều chỉnh thời gian và tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo và hồ sơ đăng ký đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ 
02/06/2020 
 
Nội dung: TB 1583.pdf
 
Liên kết website