Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Đề nghị phối hợp rà soát điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018 
31/10/2018 
 
Nội dung: 3431 QLNS.signed.pdf
 
Liên kết website