Danh bạ đơn vị trực thuộc Sở 
Danh bạ đơn vị trực thuộc Sở 
Ban Thi đua Khen thưởng: ĐT: 0259.3922115 - 0259.3827441

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\PHONG.jpg

Trương Văn Phong: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0913670669

Email: Vanphong@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\luan.jpg

Trần Đức Luận: Trưởng phòng HC-TH

Điện thoại: 0944246447

Email: Ducluan@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\hung.jpg

Phạm Thái Hùng: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ

Điện thoại: 01254747111

Email: Thaihung@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\xuan.jpg

Nguyễn Thị Đông Xuân: Chuyên viên

Điện thoại: 0917442022

Email: Dongxuan@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\khoa.jpg

Nguyễn Thị Như Khoa: Chuyên viên

Điện thoại: 0918812577

Email: Nhukhoa@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\nhat.jpg

Nguyễn Đăng Nhật: Chuyên viên

Điện thoại: 0984941770

Email: Dangnhat@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\truyen.jpg

Nguyễn Thị Thanh Truyền: Chuyên viên

Điện thoại: 0919648149

Email: Thanhtruyen@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\thuhien.jpg

Nguyễn Thị Thu Hiền: Chuyên viên

Điện thoại: 0937070187

Email: Thuhien@ninhthuan.gov.vnBan Tôn giáo: ĐT: 0259.3822.873

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\thuyen.jpg

Nguyễn Tấn Thuyên: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0908851103

Email: Ntthuyen@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\truong.jpg

Nguyễn Tường: Trưởng phòng nghiệp vụ

Điện thoại: 0918163694

Email: Nguyentuong@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\luu.jpg

Huỳnh Thị Hồng Lựu: Trưởng phòng HC-TH

Điện thoại: 0946778477

Email: Hongluu@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\phuc.jpg

Trần Thị Hồng Phúc: Chuyên viên

Điện thoại: 0908820203

Email: Hongluu@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\kimthuy.jpg

Phạm Thị Kim Thủy: Kế toán

Điện thoại: 01647036267

Email: Kimthuy@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\lan.jpg

Hoàng Thị Phong Lan: Văn thư

Điện thoại: 0987839885

Email: Hongluu@ninhthuan.gov.vn


Chi cục Văn thư - Lưu trữ: ĐT:0259.3822068 - 0259.3826.239

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\IMG_0223copy.jpg

Phạm Thị Xuân Diệu: Chi cục Trươởng

Điện thoại: 0918163716

Email: Xuandieu@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\thuyvy.jpg

Trần Thị Thúy Vy:

Điện thoại: 0907095690

Email: Tthuyvy@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\nhung.jpg

Ngô Thị Nhung: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ

Điện thoại: 0165.8599.017

Email: Thinhung@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\w.jpg

Nguyễn Thị Út  Hiền: Kế toán

Điện thoại: 0918.951.163

Email: Ntuhien@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\loan.jpg

Trần Thị Kim Loan: Chuyên viên

Điện thoại: 0126.8922.983

Email: Kimloan@ninhthuan.gov.vn


Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\5.jpg

Đặng Lê Vinh: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0977.666.924

Email: levinh@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\hau.jpg

Đỗ Thành Hậu: Lưu trữ viên

Điện thoại: 0946.161.522

Email: Dthanhhau@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\vuong.jpg

Trương Thế Vương: Chuyên viên cao đẳng

Điện thoại: 0168.367.0492

Email: Thevuong@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\sinh.JPG

Võ Sinh: Lưu trữ viên

Điện thoại: 01212.326.299

Email: Vosinh@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\Thuthao.jpg

Lê Thị Thu Thảo: Lưu trữ viên

Điện thoại: 0169.482.1161

Email: Ltthuthao@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\PhuongThao.jpg

Nguyễn Thị Phương Thảo: Lưu trữ viên

Điện thoại: 0123.8799.388

Email: Ntpthao@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\giao.jpg

Trần Hồ Quỳnh Giao: Lưu trữ viên

Điện thoại: 0916.089518

Email: Quynhgiao@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\chihien.jpg

Đàng Chi Hiền: Lưu trữ viên

Điện thoại: 0127.7177.863

Email: Dchihien@ninhthuan.gov.vn

Description: 3--4 

Phan Thị Luyến: Kế toán

Điện thoại: 0976.955.137

Email: Luyenpt@ninhthuan.gov.vn


Liên kết website