Danh bạ Sở Nội vụ 
Danh bạ Sở Nội vụ 
Lãnh đạo Sở

Description: C:\Users\Loc\Desktop\DANG TIN\Hinh Ca nhan CQ\LDS\ChauThiThanhHa.jpg

Đ/c Châu Thị Thanh Hà: Giám đốc

Điện thoại: 0949.973.199

Email: Thanhha@ninhthuan.gov.vn

Description: C:\Users\Loc\Desktop\DANG TIN\Hinh Ca nhan CQ\LDS\tranhai.jpg

Đ/c Trần Hải: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0918.096.103

Email: Tranhai@ninhthuan.gov.vn

Description: C:\Users\Loc\Desktop\DANG TIN\Hinh Ca nhan CQ\LDS\kimdung.jpg

Đ/c Lê Kim Dũng: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0919.173.648

Email: Lkdung@ninhthuan.gov.vn

Description: C:\Users\Loc\Desktop\DANG TIN\Hinh Ca nhan CQ\HoaiNam.jpg

Đ/c Lê Hoài Nam: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0918364440

Email: Hoainam.snv@ninhthuan.gov.vn


Văn phòng Sở: ĐT: 0259.822765; Fax: 0259.820.388

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\NguyenThanhQuy.jpg

Nguyễn Thanh Quý: Chánh văn Phòng

Điện thoại: 0936.163.245

Email: Thanhquy@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\anhsuong.jpg

Lê Thị Ánh Sương: Phó Chánh văn Phòng

Điện thoại: 0123.405.0545

Email: Anhsuong@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\loc_new.JPG

Nguyễn Tấn Lộc: Chuyên viên

Điện thoại: 0907658815

Email: Tanloc@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\quoctrinh.jpg

Nguyễn Quốc Trình: Kế toán

Điện thoại: 0937.379.795

Email: Quoctrinh@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\ngoctrinh.jpg

Lê Thị Ngọc Trinh: Văn thư

Điện thoại: 0918.414.501

Email: Ngoctrinh@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\IMG_9730444.jpg

Trần Thị Thu: Chuyên viên

Điện thoại: 0127.788.9019

Email: Tranthithu@ninhthuan.gov.vn


Phòng Tổ chức, công chức, viên chức: ĐT: 0259.827.809

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\6copy.JPG

Nguyễn Ngọc Thành: Trưởng phòng

Điện thoại: 0983.322.623

Email: Ngocthanh@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\vuhuy.jpg

Trần Vũ Huy: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0984. 636.242

Email: Vuhuy@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\Vanhoa.jpg

Nguyễn Văn Hòa: Chuyên viên

Điện thoại: 0949.962.951

Email: Vanhoa_snv@ninhthuan.gov.vn


Phòng Xây dựng chính quyền và CTTN
ĐT: 0259.820.356


Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\ducluc.jpg

Trần Đức Lực: Trưởng phòng

Điện thoại: 0908.007.487

Email: Ducluc@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\lamhai.jpg

Trịnh Lâm Hải: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0919.173.666

Email: Lamhai@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\hongnhung.jpg

Hồ Tấn Hồng Nhung: Chuyên viên

Điện thoại: 0949.728.691

Email: Hthongnhung@ninhthuan.gov.vn


Phòng Cải cách hành chính: ĐT: 0259.839.159

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\ngoctien.jpg

Phạm Ngọc Tiến: Phó phụ trách Phòng

Điện thoại: 0906.353039

Email: Pntien@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\KHIET160copy.jpg

Trương Thị Minh Khiết: Chuyên viên

Điện thoại: 0913.670.767

Email: Minhkhiet@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\chihuyen.jpg

Huỳnh Thị Chí Huyên: Chuyên viên

Điện thoại: 0914.407.229

Email: Htchihuyen@ninhthuan.gov.vn


Thanh tra Sở: ĐT: 0259.839.166

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\khiet.jpg

Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết: Chánh thanh tra

Điện thoại: 0944.248.181

Email: Thanhkhiet@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\kieuvinh.jpg

Nguyễn Kiều Vinh: Phó Chánh thanh tra

Điện thoại: 0937.050.908

Email: Nguyenkieuvinh@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\thuyquynh.jpg

Lưu Thị Thúy Quỳnh: Chuyên viên

Điện thoại: 0918.546.467

Email: Thuyquynh@ninhthuan.gov.vn
Liên kết website