Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2019-2023 
27/12/2018 
 

Ngày 21/12/2018, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, 2019-2023. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương; đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và các thành viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Trong nhiệm kỳ 2019-2023, Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thu hút phát triển hội viên; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh hoạt động thuận lợi, đạt hiệu quả cao; phối hợp, mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng cho đối tượng quản lý, nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong tỉnh; liên hệ với các tổ chức, các nhà tài trợ, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ cho thành viên Hiệp hội về hoạt động chuyên môn, tư vấn, xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh thương hiệu của các thành viên và của ngành du lịch dịch vụ tỉnh nhà.

Description: http://images1.baoninhthuan.com.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/tbtdaduyet/dsc04363-2018-12-21-20-19.jpg

Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2019-2023 ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 22 thành viên. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được Đại hội tôn vinh làm Chủ tịch danh dự Hiệp hội và ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Crystal bay Ninh Thuận được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội./.

 (Hình ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Báo Ninh Thuận)

Nhật Đạc – Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website