Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 
11/05/2019 
 

Ngày 06/5/2019, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh đã tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ trong công tác lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; đã phân công cho các luật sư thực hiện nghĩa vụ bào chữa chỉ định 341 vụ án hình sự; các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí trên 700 vụ việc; công tác tham gia xây dựng pháp luật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi luật sư được quan tâm, chú trọng thực hiện tốt; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, khen thưởng, kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024, Đoàn Luật sư tỉnh chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư tăng về số lượng, đảm bảo nâng cao về chất lượng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xu thế hội nhập; tăng cường công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ tổ chức ít nhất 02 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường có nhu cầu cần trợ giúp gắn với hoạt động từ thiện xã hội.

Description: http://images1.baoninhthuan.com.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/tbtdaduyet/ban-chu-nhiem-doan-luat-su-tinh-2019-05-07-09-57.jpg

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Đại hội đã bầu 03 thành viên vào Ban Chủ nhiệm (luật sư Phạm Văn Phước - Chủ nhiệm; luật sư Hồ Mai Huy - Phó Chủ nhiệm; luật sư Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ nhiệm) và 03 thành viên vào Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024./.

(Ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Báo Ninh Thuận)
Nhật Đạc - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website