Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng 
17/05/2020 
 

Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1675/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng (Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch xác định mục đích, yêu cầu:

- Mục đích:

+ Thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng Đại hội Đảng các cấp, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 và góp phần vào công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.

+ Tạo cơ hội cho Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

+ Biểu dương, tôn vinh những Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác PBGDPL; tổng kết, đánh giá những cách làm hay, đa dạng hóa hình thức PBGDPL; góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và Nhân dân; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

- Yêu cầu:

+ Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; quan điểm, mục tiêu, nội dung tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ đề ra trong Đề án.

+ Nội dung, cách thức thi sinh động, hấp dẫn, thiết thực phù hợp với đối tượng thi và tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

+ Phát huy tính chủ động, sáng tạo của thí sinh; tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật trong tỉnh.

          Ngoài ra, Kế hoạch quy định đối tượng, hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức cuộc thi và phân công trách nhiệm, tiến độ thực hiện./.
Đính kèm: KHUB1675.pdf
Minh Khiết - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website