Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Cụm thi đua số 2 ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức ký kết giao ước thi đua năm học 2018-2019 
30/10/2018 
 

Ngày 25/10/2018, tại Trường trung học phổ thông Chu Văn An, Cụm thi đua số 2 ngành Giáo dục và Đào tạo (gồm 05 Trường Trung học phổ thông: Chu Văn An, Nguyễn Trãi, chuyên Lê Quý Đôn, Tháp Chàm, Ischool Ninh Thuận) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2018-2019. Đến dự có ông Nguyễn Bá Ninh: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Đinh Thị Sơn Thái: Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo; đại diện Sở Nội vụ.

Với chủ đề thi đua năm học 2018-2019: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các trường trong Cụm thi đua số 2 ngành Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản với phương hướng chung là “Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên”, tạo bước đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng để tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” đạt hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 18/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 09/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019.

Các trường trong Cụm thi đua số 2 thảo luận đề ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt"; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo thực hiện kỷ cương, nền nếp, tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, tác phong mẫu mực, mô phạm, đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp; thi đua nâng cao chất lượng giáo dục, tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi; thi đua thực hiện các phong trào do UND tỉnh phát động.

Hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019; quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 2; kế hoạch tổ chức Hội thao văn thể mỹ giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 2. Điểm nhấn và mới của năm học 2018 -2019 là mỗi trường của Cụm thi đua số 2 ngành Giáo dục và Đào tạo đều lập báo cáo Chương trình hành động, Kế hoạch đột phá của đơn vị, chủ yếu tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

 

Lãnh đạo các trường của Cụm thi đua số 2 ngành Giáo dục và Đào tạo ký kết giao ước thi đua

Tại Hội nghị, lãnh đạo các trường của Cụm thi đua số 2 ngành Giáo dục và Đào tạo tiến hành ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019./.

Trương Văn Phong, Phòng QLNS 
Liên kết website