Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Cụm thi đua số 2 - Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 
11/12/2019 
 

Ngày 19/11/2019, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Cụm thi đua số 2 - Sở Y tế (gọi tắt là Cụm) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

Tham dự Hội nghị có bà Mai Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Y tế; Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của 06 đơn vị trong Cụm.

 

Ông Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật

thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Cụm

 

Trong năm qua, mặc dù còn những khó khăn nhất định do đặc thù công việc nhưng các đơn vị trong Cụm đã thường xuyên quan tâm làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch và các chỉ tiêu đăng ký trong giao ước thi đua với Cụm thi đua và Sở Y tế. Các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai trong năm như: “Cải cách hành chính”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đổi mới-Năng động-Sáng tạo - Hiệu quả vì sức khỏe nhân dân”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch- đẹp”, “Toàn dân chung sưc xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”.

Từ phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được lãnh đạo Sở Y tế khen thưởng và cấp trên khen thưởng, cụ thể như: Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 tập thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 05 cá nhân; Giám đốc Sở Y tế tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 24 cá nhân, Giấy khen cho 16 tập thể, 23 cá nhân.  

         Hội nghị đã bình xét, suy tôn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2019; bầu đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2- Sở Y tế năm 2020 (Trường Trung cấp Y tế), đơn vị Cụm phó (Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình)./.
Trần Đức Luận (Phòng QLNS) 
Liên kết website